Poslední dny hlasování: Cena za krajinu Jihomoravského kraje

31. srpna, 2023

Čas na hlasování se krátí: Podpořte projekty, které chrání a revitalizují naši krajinu. Hlasování v soutěži Cena za krajinu Jihomoravského kraje se blíží ke svému konci. Máte čas pouze do konce srpna, abyste podpořili projekty, které vám nejvíce imponují a které se zaměřují na klíčová témata ochrany a obnovy krajiny. Pro více informací a hlasování navštivte stránky soutěže.

O soutěži

Cena za krajinu, je každoroční událostí, která ocenění nejlepší projekty a iniciativy, zaměřené na ochranu a revitalizaci krajiny. V Jihomoravském kraji se jedná o velmi aktuální téma, které zahrnuje vše od zadržování vody v krajině, přes boj s erozí až po ochranu před povodněmi a suchem.

Význam projektů 

Projekty, které se hlásí do soutěže, jsou nejen inspirující, ale také nezbytné. Mají velký vliv na to, jak se naše krajina mění, a to jak esteticky, tak ekologicky. Tyto projekty jsou velmi blízké misi firmy Envipartner, která se specializuje na vodohospodářské projekty. Na webu www.vodohospodarskeprojekty.cz firmy Envipartner naleznete podrobně rozepsané typy projektů a možnosti jejich financování. Projekty se zaměřují především na tyto oblasti:

Zadržování vody v krajině

Mnoho projektů se věnuje právě zadržování vody v krajině, což je klíčové pro snížení rizika povodní a pro boj se suchem. Vodní nádrže, mokřady a další vodní prvky jsou nejen krásné, ale také funkční.

Na projekty zaměřené na zadržování vody v krajině lze v současné době získat dotaci až 100%. Více o těchto dotacích zjistíte na webu www.dotace2021-2027.cz

Boj s erozí

Eroze je jedním z vážných problémů, které mohou vést k znehodnocení půdy a ztrátě biodiverzity. Projekty, které implementují různé techniky pro boj s erozí, jsou proto vítané a nesmírně důležité.

Ochrana před povodněmi a suchem

Některé projekty jsou navrženy tak, aby fungovaly jako ochranné bariéry proti povodním, zatímco jiné se zaměřují na adaptaci krajiny pro snížení rizika sucha.

Jak hlasovat

Hlasování je jednoduché a rychlé, stačí navštívit webovou stránku soutěže a podle instrukcí vybrat projekt, který podle vás zaslouží zvítězit.

Pamatujte, že každý hlas se počítá. Máte jedinečnou příležitost podpořit projekty, které mají reálný dopad na kvalitu a udržitelnost našeho životního prostředí. Hlasování končí koncem srpna, tak neváhejte a podpořte své favority! A pokud vás témata jako zadržování vody, boj s erozí a ochrana před povodněmi a suchem zajímají, nezapomeňte navštívit web firmy Envipartner – vodohospodarskeprojekty.cz], kde najdete podrobnější informace a možnosti financování.