Vodohospodářské projekty

Studie odtokových poměrů a záplavových území, koncepce a odborné analýzy

Chci vědět víc

Čím se zabýváme

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vodohospodářských projektů. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost požadovaného výstupu. Nejčastěji pomáháme v těchto oblastech

Proč s námi

Jsme profesionálové, dodržujeme termíny a dlouhá léta se specializujeme na oblast hospodaření s vodou v krajině. Pro naše zákazníky zpracováváme posouzení rizik povodní a větrné eroze, studie odtokových poměrů s důrazem na přívalové povodně. Stanovujeme rozlivové čáry, stupně povodňové aktivity a určujeme ohrožené objekty.

Potřebujete posoudit technický stav vodních nádrží nebo zorganizovat povodňovou prohlídku? I toto je práce přímo pro nás. Provedením analýzy naše práce nekončí, vypracujeme vám i komplexní návrh opatření pro zadržení vody v krajině, zabránění povodním i opatření na boj proti suchu.

Kontaktujte nás