Plocha povodí

Zhodnocení ohrožení celého katastru z hlediska vodní a větrné eroze a zadržení vody v krajině. Návrhy protipovodňových a protierozních opatření ve studované oblasti.

Zhodnocení ohrožení celého katastru z hlediska vodní a větrné eroze a zadržení vody v krajině. Návrhy protipovodňových a protierozních opatření ve studované oblasti. Návrhy opatření jsou primárně přírodě blízkého charakteru a jsou umisťovány na obecní pozemky. Součástí jsou mapové výstupy a prezentace v mapové prohlížečce WEGAS.