Strategie boje proti suchu

Strategie adaptačních opatření na zadržení vody v krajině pro obce z důvodu zvyšující se četnosti výskytu období sucha a potřebné adaptace naší krajiny na klimatickou změnu. V rámci strategie dojde ke zhodnocení území, návrhy vhodných opatření a propojení s aktuálními informačními portály a mapovými výstupy.