Povodňové prohlídky

Terénní průzkum v katastru obce (na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v záplavovém území). Probíhají v součinnosti s povodňovým orgánem a správci vodních toků, podrobná fotodokumentace a mapové výstupy. Více informací viz web: www.povodnovaprohlidka.cz