Záplavová území

Výpočet rozlivových čar na malých tocích, určení ohrožených objektů v daném území. Stanovené kritických linií a míst omezujících odtokové poměry včetně mapových výstupů.

Studie odtokových poměrů, která řeší záplavová území, vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb. Jde o výpočet rozlivových čar na malých tocích a následné určení ohrožených objektů v daném území. Poté dojde ke stanovení kritických linií a míst omezujících odtokové poměry. Je vypracována technická zpráva včetně mapových výstupů.