Hospodaření s vodou na území obce

Tato studie nabízí komplexní zhodnocení hospodaření s vodou v obci.  Na základě terénního šetření a jednání s představiteli obce jsou vytipovány problematické lokality (např. staré koupaliště, nefunkční kanalizace, vysychající potok). Poté jsou vypracovány návrhy řešení na zadržení vody v intravilánu obce a možností jejich vizualizace.