Pasport kanalizace

Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky na přání zákazníka. Možnost zajištění kamerových zkoušek. Zjištění případných vad, zpracování mapových podkladů.

Pasport splaškové kanalizace

Provádíme komplexní pasport kanalizační sítě včetně vpustí, šachet a dalších objektů.


Pasport dešťové kanalizace

Provádíme komplexní pasport dešťové kanalizace včetně vpustí, šachet a dalších objektů.


Pasport jednotné kanalizace

Provádíme komplexní pasport jednotné kanalizační sítě včetně vpustí, šachet a dalších objektů.


Více informací na samostatném webu zde